Polityka prywatności (zgodna z RODO)

(obowiązuje od 25.05.2018)

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazanych
przez Państwa w trakcie korzystania z Platformy Internetowej B2B, prowadzonej pod adresem biokosmetyki-hurt.eu
(dalej zwanej Witryną).

Administratorem ww. danych osobowych jest Dariusz Kozikowski działający pod firmą GREEN LINE z siedzibą w Świeradowie-Zdroju,
ul. Słowackiego 2/1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 723-130-25-84, REGON: 231217798
(dalej zwany Sklepem Internetowym).
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, jak również pytanie dotyczące przysługujących Państwa praw,
można kierować na adres mailowy Administratora: info@biokosmetyki.eu lub telefonicznie na nr: (+48) 508 497 050.
Niniejsza Polityka jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji
osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach platformy B2B, oraz podejmuje
w tym celu wszelkie niezbędne działania z zachowaniem przepisów polskiego prawa.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji złożonych zamówień,
w tym do kontaktu mailowego lub ewentualnie telefonicznego, identyfikacji płatności, dostarczenia przesyłki za pośrednictwem
wybranej firmy kurierskiej.


Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji tych zamówień i obejmuje: 
1) nazwisko i imię, 
2) adres dostawy,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu,
6) Nazwę firmy i nr NIP.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Państwa zamówień.
W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu
obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli dla celów podatkowych
i rachunkowych.
 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię oraz adres poczty elektronicznej.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora
usługi informatyczne, księgowe, marketingowe, usługi transportowe, dostawca oprogramowania sklepu, a także podmioty
dostarczające zewnętrzne usługi dla spółki.
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo ze względu na wdrożony w Sklepie Internetowym program
lojalnościowy oraz politykę rabatową, nie krócej jednak niż okres, przez który Administrator jest zobowiązany przetwarzać
dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli minimum 5 lat w przypadku prawa podatkowego (art. 17 RODO).
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera Platforma internetowa w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 

Platforma internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies 
podczas samego korzystania z Witryny. 


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator 
Serwisu: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające 
pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny i Platformy Internetowej. Wykorzystywane przez platformę internetową
pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą 
zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika
z Witryny i służą do przechowywania informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. 

Platforma internetowa wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron  
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę  
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia  
ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie  
wpisywać loginu i hasła.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując 
stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki  
lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają. 
Obok plików cookies platforma internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów  
internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres 
IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Państwo weszli na Witrynę.  
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. 
elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np.: adres IP komputera, na który  
załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj 
przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą 
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te  
nigdy nie są łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Do realizacji celów wskazanych powyżej, Sklep Internetowy może współpracować z partnerami biznesowymi, np. firmami
badawczymi i dostawcami aplikacji typu Google Analitics.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na używanie przez nas ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, możesz zablokować instalowanie

plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, lub zrezygnować
z używania Witryny.
 
Udostępnienie informacji
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
-upoważnieni pracownicy,
- firma kurierska GLS lub DHL
- operator systemów płatności IAI-Pay,
- operator systemu księgowego wFirma.pl Sp. z o.o.

Ilość przekazywanych danych jest zawsze ograniczona do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają 
tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki ochrony danych osobowych 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób  
trzecich. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia lub rejestracji konta, a także sam proces
autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa
ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa.
W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,
że Platforma Internetowa nigdy nie zwraca się do użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem logowania na Witrynie.
W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu
korzystania  z Witryny.


Prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych, w tym do "bycia zapomnianym".

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się  
z użyciem loginu/adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz hasło lub wystąpią inne problemy z logowaniem,
prosimy o kontakt pod adresem: info@biokosmetyki.eu.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na swój temat danych, jak również prawo  
do żądania ich zmiany, sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia. Przysługuje Państwu również prawo
do zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, w tym prawo do "bycia zapomnianym", czyli do żądania
usunięcia wszelkich informacji na Państwa temat.
Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe.
Podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem mailowym: info@biokosmetyki.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym profilowania,
jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów,
prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Wszystkie żądania dot wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie,
a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Państwo o tym.
W przypadku, gdyby uznali Państwo ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: GREEN LINE
Dariusz Kozikowski, ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane
wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają  
niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Platformę Internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki 
dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Platforma internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady  
postępowania z danymi w ramach tych stron.
pixelpixelpixelpixel